Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de website van Loophetvanjeaf.nl

Loophetvanjeaf.nl heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de bezoekers van onze websites. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen. Daarnaast heeft Loophetvanjeaf.nl een privacybeleid, welke u kunt lezen door te klikken op de link.

De website van Loophetvanjeaf.nl maakt gebruik van cookies

Meer informatie over de toepassing hiervan vindt u op de pagina over het gebruik van cookies op de website van loophetvanjeaf.nl

Formulieren

Op formulieren op onze website moeten gebruikers doorgaans informatie verstrekken zoals bijvoorbeeld naam, e-mail of postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Deze website bevat linken naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken. Loophetvanjeaf.nl is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Contact over de website

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over uw interactie met onze website kunt u zich per e-mail wenden tot info@loophetvanjeaf.nl.

Scroll naar top